תקן ISO

 ISO איזו לעסק –

 תקן ISO- למי מתאים? במה עוזר לארגון? תקן ISO  הינו תקן בינלאומי להבטחת איכות המוצר והשרות אשר פורסם ע"י ארגון התקינה העולמי, במטרה לאפשר לארגונים עבודה בסטנדרטים בינלאומיים מוסכמים.

תקן ISO כמנוף שיווקי לארגון שווה את ההשקעה.

יתרונות בעבודה על פי תקן ISO:

 • קביעת סטנדרטים בינלאומיים מוסכמים כשפת התקשרות.
 • מאפשר הבנת המבנה הארגוני ומיקום הפרט בארגון.
 • מבטיח כי העבודה תהיה מובנת, יעילה, איכותית ומבוקרת.
 • מחייב הגדרת מטרות ויעדים אופרטיביים לביצוע בטווחי זמן מוגדרים.
 • מחייב הערכה ובקרה מתמדת למניעת כשלים.
 • תקן ISO מהווה מנוף שיווקי ומסייע בהתמודדות עם אתגרי המחר ובאיתור הזדמנויות עסקיות.
 • מהווה יתרון יחסי על פני ארגונים מתחרים, ומעיד על הצטרפות למעגל הארגונים האיכותיים.
 • מהווה תנאי סף להשתתפות במכרזים מצד הארגונים והמוסדות הגדולים בארץ ובעולם.
 • תקן ISO 9001 היינו התקן הבין-לאומי לאיכות.
 • תקן ISO 27001 היינו תקן לאבטחת מידע.
 • הכנה לקבלת תקן ISO

שלבי התהליך:

 • ניתוח תהליכי עבודה בארגון ובניית יחסי גומלין בין הפונקציות השונות.
 • קביעת נהלי עבודה בהתאם לתקן ISO.
 • הכנת מדריך נהלי האיכות בחברה.
 • קביעת מדדים איכותיים וכמותיים.
 • הכנת סקר שביעות רצון לקוחות וכימות הנתונים.
 • מבדק מכין (מבדק פנימי) לקראת מבדק ההסמכה של מכון התקנים.
 • ליווי מבדק ההסמכה.
 • ביצוע עדכונים בנהלים, בהתאם לצורך, בעקבות בקורת הסמכה.
 • משך הפרויקט בין חודשיים עד ארבעה חודשים, בהתאם לאופי הפעילות העסקית של הארגון.

  תקן ISO משמש כמודל, שיטה ומתודה מובנת לתהליכי העבודה לצורך תכנון,הקמה, תחזוקה של הנהלים, בקרה על התהליכים, יכולת מדידה וניטור התהליכים ,שקיפות בעבודה,  ניתוח תוצאות ויצירת תהליך שיפור מתמיד.

  ארגון העומד בדרישות התקן,  בראיית לקוחותיו הינו ארגון מקצועי יותר, מבוקר ומוכן לשינויים ושיפורים.

  לעיתים, התקן הינו דרישות סף להשתתפות במכרזים, התמודדות בהצעות מחיר מול מתחרים ועוד.

 • רוצים שנעזור גם לכם?