תקן 9001:2015 ISO

תקן 9001:2015 ISO

הינו תו תקן בינלאומי. קבלת תו התקן מעידה כי הארגון עומד בדרישות התקן, וכי הוא נמצא באופן מתמיד בתהליך של שיפור וייעול השירות ללקוח באמצעות מערכת ניהול האיכות בארגון, ומבוקר על ידי הגוף המסמיך.

תו התקן 2015 : 9001 ISO

מבוקש מאוד בקרב ארגונים מכל הסוגים ובכל הגדלים, מאחר שלקוחות רבים דורשים מספקיהם עמידה בדרישות התקן. בנוסף, התו מהווה תנאי סף לעמידה במכרזים.

כיועצת עסקית המתמחה בתו איזו לעסק, אני מלווה ארגונים בדרך לקבלתו. הליווי כולל:

 • ניתוח  תהליכי עבודה על תקן 9001:2015 ISO  בארגון ובניית יחסי גומלין בין הפונקציות השונות.
 • כתיבת נהלי עבודה בהתאם לתו התקן  ISO/HACCP/BRC.
 • הכנת מדריך נהלי איכות בחברה.
 • הכנת דו"ח ניהול משימות ומעקב אחר ביצוע המשימות.
 • הכנת דו"ח טיפול ומעקב אחר תלונות לקוח.
 • הכנת דו"ח טיפול ומעקב אחר תלונות פתוחות.
 • הכנת סקר שביעות רצון לקוחות וכימות הנתונים.
 • קביעת מדדים כמותיים ואיכותיים.
 • מבדק פנימי מכין לקראת מבדק ההסמכה של הגוף המסמיך.
 • ליווי מבדק ההסמכה עד קבלת אישור התקן לחברה.
 • ביצוע עדכונים בנהלים בעקבות ביקורת ההסמכה בהתאם לצורך.